środa, 17 maja 2017

Na realizację projektu składają się 3 zasadnicze działania: odtworzenie tradycyjnych instrumentów pasterskich, przeprowadzenie warsztatów praktycznych, edukacja muzyczna odbiorców projektu.
Za stronę formalną wykonywanych działań, ich realizację zgodną z harmonogramem oraz promocję odpowiadają pracownicy MGOK w Piwnicznej Zdroju Izabela Kulig i Piotr Maślanka. W do projektu zostało przyjętych 20 osób z gmin Piwniczna, Rytro i Stary Sącz. Zadanie rozpoczęło się w wykładem etomuzykologa dr Bożeny Lewandowskiej 
W kwietniu rozpoczął się też proces odtwarzania tradycyjnych instrumentów pasterskich (dudy, złóbcoki, fujarki sześciootworowe krawędziowe, rogi pasterskie). Na potrzeby projektu Monika Florek, prezes Stowarzyszenia "Górale Karpat" z Łomnicy Zdroju udostępniłą posiadane materiały źródłowe oraz (pod okiem muzykologa Dr Bożeny
Lewandowskiej i przy współpracy z koordynatorem artystycznym) stworzyła dokumentację określającą budowę instrumentów oraz poświadczającą ich występowanie w naszym środowisku kulturowym. Na podstawie tych źródeł koordynator artystyczny zlecił wykonanie 3 dud, 3 złóbcoków, 3 rogów pasterskich, 10 fujarek sześciootworowych krawędziowych. Odtwórcami są przedstawiciele 4 ginących zawodów: Rafał Bałaś (dudy), Piotr i Paweł Kowalcze (złóbcoki), Zbigniew Wałach (róg pasterski), Michal Smetanka (fujarka krawędziowa). Rekonstruowane instrumenty w całości zachowują tradycyjny charakter i bezpośrednio swoim wykonaniem nawiązują do tych opisywanych w źródłach historycznych regionu. Proces rekonstrukcji zakończy się w czerwcu.
W maju uczestnicy projektu wzięli udział w 2 dniowych wyjazdowych warsztatach praktycznych w  pracowni twórców dudów, rogów pasterskich, złóbcoków oraz w stacjonarnych warsztatach z tworzenia fujarek krawędziowych (budynek MGOK PiwnicznaZdrój). Dzięku temu 20 uczestników projektu zdobędyło praktyczną wiedzę z
budowy instrumentów, tradycyjnego wykonywania ich elementów konstrukcyjnych, nazewnictwa oraz zdobnictwa, a także używania dawnych narzędzi snycerskich. 

Następny etap zadania rozpocznie się w miesiącu czerwcu i potrwa do września.
Uczestnicy wezmą udział w zajęciach nauki gry na odtworzonych instrumentach pod okiem doświadczonych instruktorów.60 godz. Warsztaty gry na dudach dla 6 uczestników projektu poprowadzi Rafał Bałaś 30 godz. w tajniki gry na złóbcokach dla 6 uczestników projektu będzie wprowadzał Piotr Kulig. Zajęcia grupowe gry na fujarce sześciootworowej krawędziowej dla 20 uczestników przeprowadzi dr Michal Smetanka podobnie jak zajęcia z gry na rogu pasterskim dla 8 uczestników projektu.

Podsumowując wszystkie panele warsztatowe, uczestnicy wezmą udział w 130 godzinach szkolenia w miesiącach czerwiec wrzesień. Po zakończonych warsztatach we wrześniu uczestnicy projektu przy współpracy z instruktorami przygotują konspekt lekcji folkloru. Na podstawie zgromadzonych informacji, opracują pięć tradycyjnych melodii pasterskich. Powyższe działania zostaną przeprowadzone na 5 próbach (po 2 godziny każda), na
których uczestnicy połączą zdobyte umiejętności i przedstawią je w formie koncertu szerokiej publiczności. Koncert połączony będzie z lekcją folkloru o metodach wykonywania, sposobie gry oraz materiach składowych ww. instrumentów. Wydarzeniu będzie towarzyszyć prezentacja multimedialna.


środa, 5 sierpnia 2015

karpacka akademia folkloru

zaprasza na warsztaty rękodzieła:

  • malowanie na szkle - sobota 8 VIII  godz. 16.30
  • wyrób instrumentów pasterskich - środa 12 VIII  godz. 16.30
  • ceramika - sobota 22 VIII godz. 16.30

zajęcia odbywają się na stacyjce PKP w Piwnicznej Zdroju
"przy garbatym moście"
liczba uczestników ograniczona 5 - 10 osób, 
cena 30 zł od osoby,

inf. i zapisy 792 309 746

Istnieje możliwość organizacji indywidualnych zajęć